Föreningen

Styrelsen 2019

Ordförande: Susanne Virsand svirsand@hotmail.com

Sekreterare: Thord Lindström thord.lindstrom715@gmail.com

Kassör: Ewa Montelius ewa.montelius@telia.com

Bo Engström bosse.engstrom@telia.com   

Inge Larsson inge.larsson27@gmail.com    

Hans-Olof Ödin hanne@hanneodin.com                       

Leif Ohlin leifol@icloud.com                                   

 

Föreningen vill värna och utveckla kultur och natur i socknen.

Lummelunda hembygdsföreing bildades 2003

Hembygdsrörelsen är starkt förankrad i vårt land. På Gotland är 68 hembygdsföreningar och 31 övriga sammanslutningar anslutna till Gotlands Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö med syfte att sprida kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv så att dessa förs vidare till kommande generationer. Man skall också verka för att kultur- och naturhistoriska minnen tas till vara och görs tillgängliga för alla.

Under 2002 kallades till ett möte som visade att intresset fanns och man enades om att bilda en hembygdsförening.

Det konstituerande mötet hölls den 20 mars 2003 och därmed var Lummelunda Hembygdsförening ett faktum.

Under föreningens första år var inriktningen att kartlägga ”vad som finns” och vad som är värt att bevara och göras tillgängligt.

Föreningen har också åtagit sig att vårda kyrkänget, ”en av socknens pärlor”.

Vid Nyhamns fiskeläge har Samfälligheten byggt en fiskebod som är avsedd till museum och som var det första byggnad som föreingen får ansvaret för.

 Fasta årliga evenemang:

  • Gökotta vid Nyhamn
  • Fagning av kyrkänget
  • Midsommarfirande vid Nyhamn

Styrelsens förhoppning är att sockenborna och Lummelundabor i förskingringen skall hjälpa till att ge föreningen en lyckad framtid. Om du önskar bli medlem sätt in årsavgiften på föreningens bankgirokonto: 275-0495.