Lustkustbladet

Hembygdsföreningarna i Lummelunda och Stenkyrka svarar för utgivningen av tidningen Lustkustbladet. Samverkan med Martebo socken är på gång. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Det är inget medlemsblad för enbart hembygdsföreningarna utan ett organ som verkar för socknarnas utveckling och gemenskap. Tidningen är gratis och lever vidare tack vare givmilda sponsorer och annonsörer.

De som bor utanför socknarna kan prenumerera. Det kostar 100 kr/år, sättes in på postgiro: 619 46 46-3, märk inbetalningen med ”Lustkustbladet”. Då erhåller du de senaste fyra numren. ”Utsocknes” prenumeranter som är medlemmar i någon av hembygsföreningarna erhåller Lustkustbladet gratis. Sommarnumret i juni går ut gratis även till sommarboende i våra socknar. Vill du prenumerera och/eller skriva själv eller ge uppslag till artiklar i Lustkustbladet, kontakta Britta Calamnius på tel 0498-272127 eller brinca.bic@gmail.com